Nowe prawo restrukturyzacyjne

Zdarza się, że przedsiębiorcy nie nadążają za dynamicznymi zmianami zachodzącymi w otoczeniu biznesowym skutkiem czego popadają w tarapaty finansowe, techniczne czy też organizacyjne. Nowe prawo restrukturyzacyjne obowiązuje od kwietnia bieżącego roku i stanowi akt prawny, którego nadrzędnym celem jest zrestrukturyzowanie całej firmy lub wymagającego zmian działu. Ma to pomóc w dostosowaniu się firmy do zmieniających się realiów i w ochronie przed ogłoszeniem upadłości. Każda firma poszukująca pomocy i planu restrukturyzacyjnego, fachowe wsparcie uzyska w DGA Centrum Sanacji Firm SA.