Lepsze budownictwo dzięki jakości architektury

Skala zainteresowań architektów W.M. Spectrum jest szeroka i obejmuje budownictwo mieszkaniowe, projekty urbanistyczne czy też budowle usługowe i przemysłowe. Tak zakrojona ekspertyza możliwa jest dzięki dziesiątkom lat pracy w architekturze w Polsce i nie tylko. Przeglądając biura architektoniczne w Gdańsku w poszukiwaniu najlepszego dla swoich zamiarów można zwrócić szczególną uwagę na portfolio prezentowane przez W.M. Spectrum, w których nie brak projektów nagrodzonych przez jury ogólnopolskich konkursów.